dilluns, 28 d’abril de 2008

Cinemàtica

En aquest enllaç trobareu exercicis de cinemàtica. En el supòsit que no tingueu clar com heu de procedir, us ofereix uns ajuts que resolen l'exercici. L'objectiu és fer l'exercici i desprès comprovar la solució.
Dimecres vinent farem un examen de MRU i MRUA. Aprofiteu avui doncs per fer tots aquests exercicis. Vull que els anoteu a la llibreta juntament amb tots els apunts que ja teniu del tema.
Dimecres no es podrà fer el control si no s'entrega la llibreta o dossier complert amb tots els exercicis fets.

RECURS DE CONSTRUCCIÓ GRÀFICS DE CINEMÀTICA

RECURS GRÀFIC PER ENTENDRE I ESTUDIAR EL MOVIMENT
http://www.fislab.net/