dimecres, 12 de desembre de 2007

tema 3 - Formulació química

Exercicis per la setmana del 28 gener al 1 febrer
COMBINACIONS TERNÀRIES
1.- Escriure una síntesi dels compostos ternaris Oxoàcids i Sals que provenen d'aquests àcids.
2.- Formular o anomenar els següents compostos. Cal justificar la resposta de la forma més clara possible.
(la nota de l'exercici 2 formarà part del control per grups de formulació. Pol, quan ho tinguis, envia-ho a fqac4a@gmail.com).
Per dijous, la feina serà fer un esquema(Conjunt de les línies o els aspectes fonamentals d'una teoria) de les pàgines 65-72 per si algú no te feina durant la setmana i vol anar avançant el treball.


àcid carbònic
àcid hipoclorós
àcid sulfuric
àcid sulfurós
àcid selenós
HNO3
HBrO2
H2TeO4
H2SeO4
HClO2
exercici 8-9 gener 2008

Formulació – compostos binaris

1.- Completa el text següent

A l’hora d’anomenar els compostos binaris, s’utilitza normalment les nomenclatures anomenades __________________ i _________________, totes dues acceptades plenament per la IUPAC (International Union of Pure Applied Chemestry)


* Nomenclatura­ de _____________

hidrur de

nom de l’element (nº oxidació de l’element si en te més d’un)

òxid de
* Nomenclatura _______________

hidrur de

Prefix numeral prefix numeral nom element

òxid de

Com s'anomenen?

* combinacions H amb altres no metalls

* Hidràcids

* Peròxids

* Altres combinacions binàries (metall - no metall)


2.- Estudiar com es formulen els següents compostos . Fer un esquema i anunciar mínim 20 compostos de cada.

Combinacions binàries de l’hidrogen

Combinacions binàries de l’oxigen

Altres combinacions binàries i hidròxids

______________________________________________________________

FORMULACIÓ INORGÀNICA

recursos de física i química molt diversos