dilluns, 24 de setembre de 2007

Tema 1- ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA

Benvinguts a l'assignatura de química i física. L'objectiu del curs serà avançar en els coneixements de la matèria però alhora treballant a consciéncia en com adquirim aquests coneixements.

Abans de seguir us adjunto uns vídeos del programa REDES (TVE), dirigit per el Sr Eduard Punset (Científic, exministre, escriptor... però jo diria que per damunt de tot CURIÓS).

1 de 3


2 de 3


3 de 3


no sé si aquests vídeos us hauran fet descobrir si teniu alguna curiositat al respecte de la ciència química i física. El que si haureu descobert és que la cosa no és simple i que hi ha un munt de coses que encara no es coneixen molt bé. Aquí hi ha una de les claus de la ciència: Que hi ha un munt de coses per conèixer. El mètode científic que ja heu estudiat en altres cursos és igualment aplicable en aquesta assignatura.

El primer exercici que us he demanat, te a veure amb aquest mètode científic.

Observar.

Exercici: Observeu tot el que hi ha a l'aula i feu-ne un llistat tot indicant l'estat de la matèria, i la seva classificació que trobareu al llibre Unitat 6. El que m'entregueu ho penjaré aquí per què ho pugueu consultar des de internet. ( Per cert, fent l'exercici, algú m'ha preguntat de quin material estava feta la goma d'esborrar. Doncs aquí teniu la solució. GOMA D'ESBORRAR)
Per dimecres vinent, us proposo fer un primer exercici per veure si tothom sap i pot participar penjant la seva opinió al respecte del que hem après durant els primers dies de classe (podeu incloure opinió al respecte dels vídeos que us he adjuntat, o del que hem treballat a l'aula) Dijous parlarem d'aquesta primera pràctica d'utilització del material d'aprenentatge.

COM OPINAR:
per mantenir la mateixa forma de funcionar que a l'aula (participació aportant coses d'interès per els companys i per un/a mateix/a, respecte per les opinions dels companys, ...) seguirem els següents passos per aquest ordre alhora de publicar al bloc.

-entreu aquí sota on diu PUBLICA UN COMENTARI
-escolliu la identitat ALTRES
-escriviu a l'apartat NOM el vostre nom i cognoms
-escriviu a l'espai pertinent, la vostra opinió.

-TOTES LES APORTACIONS HAN D'ANAR SIGNADES.
-ES VALORARÀ POSITIVAMENT L'APORTACIÓ QUE CONTRIBUEIXI A PROGRESSAR EN CONEIXEMENTS.
-PLANTEJAR DUBTES I OFERIR RESPOSTA ALS MATEIXOS SERÀ MOLT BENVINGUT I VALORAT.


Tal i com ja es va explicar a 3r ESO, la composició de l'aire és:
Taula 1: Composició de l'aire
Component Massa mol. Concentració Concentració
Nitrogen 28.02 78.08% 75.51%
Oxigen 32.00 20.95% 23.14%
Argó 39.94 0.93% 1.28%
Neó 20.18 18 $ppm$ 13 $ppm$
Heli 4.00 5 $ppm$ 0.7 $ppm$
Kriptó 83.70 1 $ppm$ 2.9 $ppm$
Hidrogen 2.02 0.5 $ppm$ 0.03 $ppm$
Dióxid de Carbó 44.01 350 $ppm$ 533 $ppm$
Ozó 48.00 0-12 $ppm$ 0-20 $ppm$
Vapor d'aigua 18.02 0-4 % 0-2.5 %
Adjunto aquesta informació per recordar, completar i corregir el que s'observa en els vostres treballs.
Per dimecres vinent, us proposo fer un primer exercici per veure si tothom sap i pot participar penjant la seva opinió al respecte del que hem après durant els primers dies de classe (podeu incloure opinió al respecte dels vídeos que us he adjuntat, o del que hem treballat a l'aula) Dijous parlarem d'aquesta primera pràctica d'utilització del material d'aprenentatge.


La pràctica pel dijous 27 setembre consistirà en:

1.- comentar en grup les dificultats per treballar amb el bloc.
2.- visitar aquest enllaç dels models atòmics i començar a visualitzar les diapositives de la presentació que hi trobareu. La informació que heu treballat a classe està més ampliada amb esquemes, dibuixos, models. Recupereu l'esquema que ahir vau completar a classe i amplieu-lo tant com considereu. NO CAL QUE PASSEU DE LA PÀGINA 22 (inclosa). Tampoc cal apuntar-ho tot. Recordeu, important aprendre a extreure les idees més importants i els detalls més rellevants. La primera part de la presentació de models, és molt interessant. Preneu bona nota.
Bona feina!!!

novetat 1 octubre 2007
Per si algú encara en tenia algun dubte que vivim envoltats de química, amb totes les seves conseqüències, us remeto a visitar aquest web i veure el vídeo que hi plantegen. 30 minuts de durada.

isòtops (4 octubre 2007)
Aquí us adjunto una taula d'isòtops, on s'especifica la seva estabilitat o inestabilitat. Recordeu que la massa atòmica s'obté de la mitjana ponderada de la massa de cada isòtop (en funció de la seva abundància).

Configuracions electròniques i repàs de l'estructura atòmica
(18 octubre 2007)

El tema va avançant i us plantejo una visita al següent web com a pràctica recordatòria per qui encara no tingui clars la història, nombres atòmics, neutrons, i altres nomenclatures (per alguns potser un pèl estranyes però ja explicades a classe)... i a part, per practicar una mica amb les configuracions electròniques que és el que toca aquesta setmana.
Per dimarts 23 d'octubre demano com a deures portar resoltes les 5 preguntes que trobareu al web referents a configuració electrònica amb la justificació adient.
(cal escriure la pregunta, respondre i justificar la resposta).


::NOVETATS AUDIOVISUALS::
Per els/les més tafaners/res dels webs... un espai nou on tindreu accés a molts recursos audiovisuals.
Per cert, us agrada el periodisme? i la interpretació?
desprès de veure aquest nou web o fins i tot abans, algú s'animaria a fer un programa de ràdio al voltant de les ciències naturals?

i un documental per la tv?
Si tens temps i moltes ganes, ja m'ho faràs saber!!!

informació editada per Albert Arcas i Pons

FORMES DE FUNCIONAR (LLIBRETA I CONTROLS)

Què fer als exàmens?

 • Ompliu les caselles corresponents al nom, cognom de forma clara amb lletra majúscula. Poseu la data de realització de l’examen i el grup del curs.
 • Abans de començar a escriure, llegiu bé els enunciats i les preguntes. És recomanable començar per allò que més domineu. Deixeu per al final els exercicis o apartats que considereu conflictius. Així guanyareu temps i puntuació.
 • Pareu atenció a allò que us demanen. No responeu a coses que no constin com a preguntes en els enunciats.
 • Fixeu-vos en la puntuació de cada apartat i obreu en conseqüència.
 • Una presentació clara i ordenada és indispensable. Distribuïu-vos bé l’espai. Deixeu marges i separeu els exercicis i apartats de manera clara. Si feu un dibuix o una gràfica no hi escatimeu l’espai per tal que quedi tot prou clar.
 • Si veieu que una cosa està malament ratlleu-la (discretament però de forma clara i inconfusible) i no feu ús, en cap cas dels correctors líquids (Tippex i similars).
 • És necessari que porteu un control del temps. No convé que us quedeu bloquejats en un exercici o apartat. Si alguna cosa no surt, tireu endavant, deixant un espai suficient, per tal de tornar-hi després si us queda temps.
 • Vigileu l’ortografia i l’expressió. Penseu també que les gràfiques o dibuixos han de tenir títol i que en elles cal indicar les dades i incògnites amb precisió, i sempre amb les mateixes lletres.
 • En acabar una prova o examen cal repassar. No es pot lliurar al professor fins al final de la classe, per tant aprofiteu el temps disponible al màxim.
 • S’aprèn molt de les proves i dels exàmens. Guardeu els enunciats i afegiu-los a les vostres llibretes d’apunts. Quan el professor els corregeixi a classe heu de prendre’n nota per tal de comparar amb les vostres respostes i, si és el cas, per tal de no tornar a cometre determinades errades.
 • Cada alumne haurà de portar el material que li calgui per fer el seu examen, de no ser així, no podrà disposar del material dels seus companys.
 • El silenci durant la completa duració de la prova, és la millor mostra de respecte vers els vostres companys i una molt bona manera de poder concentrar-vos per obtenir uns resultats òptims.


Com organitzar la llibreta de treball?

 • La llibreta de treball a classe i els apunts que conté han de ser instruments útils per al teu aprenentatge.

 • Per tal d’estructurar els apunts de forma més clara i visual, utilitzarem tres bolígrafs de colors diferents: vermell, blau i negre.

 • El vermell només l’utilitzarem en la correcció dels exercicis, per marcar amb un tic si l’exercici està ben fet, o bé ratllarem allò que estigui malament i, copiarem la correcció (si ens cap al mateix full o bé en un altre, indicant el número de full a on es troba).

 • El blau només l’utilitzarem per la teoria.

 • El negre l’utilitzarem per fer els exercicis, tant els enunciats com el seu desenvolupament. Aquells alumnes que ho desitgin, podran fer ús del llapis pel desenvolupament dels exercicis.

 • “Passar els apunts a net” no és necessari però pot ser interessant si no et queda clar el que s'ha fet i vols repassar.

 • Els apunts (i la llibreta en general) han de ser espaiats i ordenats, amb marges amplis, amb subratllats i amb la data del dia en què es prenen o s’elaboren. També cal numerar les pàgines.

 • A casa els has de repassar i emmarcar, destacant les parts teòriques que convé recordar, i les parts de caire pràctic. També val la pena marcar o senyalar els punts conflictius per a tu amb un símbol per tal de parar-hi especial atenció (pots, per exemple usar un o més asteriscs o una Z de corba perillosa).

 • S’aprèn molt dels errors. No els esborris. Això sí, marca’ls amb vermell amb una creu i posa-hi l’explicació corresponent o la correcció a continuació.

 • En la llibreta hi ha de ser tot: objectius, activitats de treball a classe (fotocòpies, elaborades per tu mateix o dictades), apunts de classe teòrics i pràctics, exercicis fets per tu, correccions, exàmens i proves, etc. (I fins i tot aquest document o altres que et lliuri el professor).

 • Si un dia no pots assistir a classe, has de demanar els apunts corresponents i passar-los a la teva llibreta amb les explicacions que calgui (no es tracta tan sols de copiar-los; cal fer un esforç per tal d’entendre’ls i consultar allò que no quedi clar).
 • Durant la unitat i al final de la mateixa s'anirà penjant en aquest bloc una síntesi del que hem fet a classe i potser alguna cosa més.

 • Quan repassis els apunts a casa o elaboris part de les activitats proposades convé que hi facis comentaris, que hi apuntis idees i suggeriments, i les preguntes que caldrà fer al professor sobre les parts que no veus clares.

 • En acabar el capítol o apartat temàtic, pot ser convenient que et facis un petit resum d’allò que conté i del que consideres més important, tot i fent referència, si cal, a on és cada cosa.

 • Si elabores els apunts i treballes la llibreta amb ganes i atenció i la repasses i ordenes a casa, milloraràs els teu aprenentatge i guanyaràs molt de temps.

 • El “Tippex” (i els líquids correctors en general) no s’han d’utilitzar en cap cas a la llibreta o els apunts. No t’ha d’importar ratllar allò que no estigui bé a la llibreta de treball a classe.

 • La llibreta ha de ser d’espiral, amb mida DINA4, d’ús exclusiu per a ciències i preferiblement amb quadrícula.
 • TOT AIXÒ NO SÓN MÉS QUE RECOMANACIONS MOLT SERIOSES, PERÒ RECOMANACIONS. LA VOSTRA LLIBRETA ÉS VOSTRA, I CREC INTERESSANT QUE REFLECTEIXI LA VOSTRA MANERA DE FER LES COSES. ARA BÉ, SI QUE NO ÉS OPCIONAL TENIR TOT EL QUE ANEM FENT EN LA MATEIXA. ÉS IMPRESCINDIBLE DUR SEMPRE TOT EL QUE ANEM FENT (NO S'HI VAL ALLÒ DE M'HE DEIXAT AQUEST FULL A CASA PERQUÈ JA L'HEM FET I PENSAVA QUE NO EL FARIA SERVIR MÉS). ES POT DEMANAR LA LLIBRETA EN QUALSEVOL MOMENT PER COMPROVAR LA FEINA FETA DE FORMA COMPRENSIBLE.