dilluns, 19 de maig de 2008

treball experimental de física

ESTUDI DEL MOVIMENT

DOCUMENTACIÓ
* plantejament del moviment a estudiar (incloure esquema de la zona d'estudi)
* hipòtesi dels resultats de l'estudi esperats

EXPERIMENTACIÓ
* material necessari
* procediments de recollida de dades
* recollida de dades (taules de dades obtingudes experimentalment per vosaltres)

RESULTATS
* tractament de dades (gràfics, càlculs de velocitats, desplaçaments, ...)
* descripció de resultats

CONCLUSIONS
* comprovar si la hipòtesi plantejada es compleix i discutir-ne els motius.

notes d'interès:
-EL TREBALL ÉS EXPERIMENTAL I PER TANT, LES DADES S'HAURAN D'OBTENIR A NIVELL INDIVIDUAL I NO ES PODEN UTILITZAR DADES EXTRETES DE CAP FONT PUBLICADA.
-LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL ÉS LA PRIMERA SETMANA DE JUNY (PRESENTACIÓ PER ESCRIT (en ordinador) EL PRIMER DIA DE CLASSE DE LA PRIMERA SETMANA DE JUNY I PRESENTACIÓ ORAL DURANT AQUELLA SETMANA. (No es disposarà del treball escrit presentat. Caldrà que en tingueu una còpia)
-ES PODRÀ PRESENTAR EN PRESENTACIÓ DIGITAL PRÈVIA RESERVA DE L'ESPAI PER PRESENTAR-HO. CALDRÀ RESERVAR AL PROFESSOR LA SETMANA DEL 19 MAIG.
-ES VALORA EL POSSIBLE INTERÈS QUE PUGUI SUPOSAR EL TREBALL PER L'ESTUDI DE LA MOBILITAT DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS.
-TOT I HAVER-HI UN MÍNIM DE 10 PÀGINES, NO S'ESTABLEIX CAP MÀXIM EN AQUESTA OCASIÓ.
-ES DEDICARÀ EL PRIMER DIA DE CLASSE DE LA SETMANA DEL 19 DE MAIG A PARLAR DEL TREBALL.
- A FINALS DE LA SETMANA DEL 19 DE MAIG, S'HA D'HAVER PRESENTAT EL PROJECTE DEFINITIU D'ESTUDI.
-CAL ESTAR ATENT A LES INDICACIONS QUE S'ANIRAN DONANT A L'AULA EN LES PRÒXIMES CLASSES.