dijous, 12 de juny de 2008

DINÀMICA

Aquí hi trobareu la base de la dinàmica. Entreu en aquest enllaç on us detallen les lleis de Newton i com operar amb el vector força. Un cop llegit aquest apartat, podeu fer alguns exercicis.
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/dinamica2/index.htm

dilluns, 19 de maig de 2008

treball experimental de física

ESTUDI DEL MOVIMENT

DOCUMENTACIÓ
* plantejament del moviment a estudiar (incloure esquema de la zona d'estudi)
* hipòtesi dels resultats de l'estudi esperats

EXPERIMENTACIÓ
* material necessari
* procediments de recollida de dades
* recollida de dades (taules de dades obtingudes experimentalment per vosaltres)

RESULTATS
* tractament de dades (gràfics, càlculs de velocitats, desplaçaments, ...)
* descripció de resultats

CONCLUSIONS
* comprovar si la hipòtesi plantejada es compleix i discutir-ne els motius.

notes d'interès:
-EL TREBALL ÉS EXPERIMENTAL I PER TANT, LES DADES S'HAURAN D'OBTENIR A NIVELL INDIVIDUAL I NO ES PODEN UTILITZAR DADES EXTRETES DE CAP FONT PUBLICADA.
-LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL ÉS LA PRIMERA SETMANA DE JUNY (PRESENTACIÓ PER ESCRIT (en ordinador) EL PRIMER DIA DE CLASSE DE LA PRIMERA SETMANA DE JUNY I PRESENTACIÓ ORAL DURANT AQUELLA SETMANA. (No es disposarà del treball escrit presentat. Caldrà que en tingueu una còpia)
-ES PODRÀ PRESENTAR EN PRESENTACIÓ DIGITAL PRÈVIA RESERVA DE L'ESPAI PER PRESENTAR-HO. CALDRÀ RESERVAR AL PROFESSOR LA SETMANA DEL 19 MAIG.
-ES VALORA EL POSSIBLE INTERÈS QUE PUGUI SUPOSAR EL TREBALL PER L'ESTUDI DE LA MOBILITAT DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS.
-TOT I HAVER-HI UN MÍNIM DE 10 PÀGINES, NO S'ESTABLEIX CAP MÀXIM EN AQUESTA OCASIÓ.
-ES DEDICARÀ EL PRIMER DIA DE CLASSE DE LA SETMANA DEL 19 DE MAIG A PARLAR DEL TREBALL.
- A FINALS DE LA SETMANA DEL 19 DE MAIG, S'HA D'HAVER PRESENTAT EL PROJECTE DEFINITIU D'ESTUDI.
-CAL ESTAR ATENT A LES INDICACIONS QUE S'ANIRAN DONANT A L'AULA EN LES PRÒXIMES CLASSES.

dilluns, 28 d’abril de 2008

Cinemàtica

En aquest enllaç trobareu exercicis de cinemàtica. En el supòsit que no tingueu clar com heu de procedir, us ofereix uns ajuts que resolen l'exercici. L'objectiu és fer l'exercici i desprès comprovar la solució.
Dimecres vinent farem un examen de MRU i MRUA. Aprofiteu avui doncs per fer tots aquests exercicis. Vull que els anoteu a la llibreta juntament amb tots els apunts que ja teniu del tema.
Dimecres no es podrà fer el control si no s'entrega la llibreta o dossier complert amb tots els exercicis fets.

RECURS DE CONSTRUCCIÓ GRÀFICS DE CINEMÀTICA

RECURS GRÀFIC PER ENTENDRE I ESTUDIAR EL MOVIMENT
http://www.fislab.net/

dijous, 6 de març de 2008

GRÀFICS I TAULES DE DADES

Acabant química i abans d'entrar a la part de física del curs, en vistes dels treballs que s'han presentat, m'ha semblat oportú fer un repàs a un aspecte fonamental que són les representacions gràfiques. Serà una feina que insistiré molt en aquest tercer trimestre, com també en l'aspecte crític de selecció i difusió de la informació. Un dels aspecte importants del curs és aprendre a ser competent en la recerca i transmissió d'informació científica, i en això incidirem molt.

Feina a presentar el primer dia de classe tornant de vacances de setmana santa.

1. Per qui no hagi vingut a classe la setmana abans del crèdit de síntesi, cal que presenti:
- els gràfics a partir de les taules de dades de la pàgina 123 i 138.
- la taula de dades a partir del gràfic de la pàgina 141 exemple 3 i 4.

IMPORTANT
Tingueu en compte indicar què són i unitats dels eixos, anomenar els gràfics i taules correctament,...

2.- Del QUADRE 1 d'aquest enllaç referent a un estudi de les brises marines a Castelló, elaborar un gràfic que englobi de les variables que us planteja la taula de dades (Quadre 1) un mínim de 4 variables que us permetin extreure alguna informació que desprès justificareu. Per elaborar aquest gràfic, fixeu-vos amb la figura 3 al final del treball com representa, en aquest cas, 3 eixos diferents per 3 variables.

3.- de la pàgina 129, exercici 5, passar aquestes unitats a unitats del sistema internacional mitjançant factors de conversió.
Aquí trobareu més informació que us pot ajudar.
Conversió iesinfanta

dimecres, 12 de desembre de 2007

tema 3 - Formulació química

Exercicis per la setmana del 28 gener al 1 febrer
COMBINACIONS TERNÀRIES
1.- Escriure una síntesi dels compostos ternaris Oxoàcids i Sals que provenen d'aquests àcids.
2.- Formular o anomenar els següents compostos. Cal justificar la resposta de la forma més clara possible.
(la nota de l'exercici 2 formarà part del control per grups de formulació. Pol, quan ho tinguis, envia-ho a fqac4a@gmail.com).
Per dijous, la feina serà fer un esquema(Conjunt de les línies o els aspectes fonamentals d'una teoria) de les pàgines 65-72 per si algú no te feina durant la setmana i vol anar avançant el treball.


àcid carbònic
àcid hipoclorós
àcid sulfuric
àcid sulfurós
àcid selenós
HNO3
HBrO2
H2TeO4
H2SeO4
HClO2
exercici 8-9 gener 2008

Formulació – compostos binaris

1.- Completa el text següent

A l’hora d’anomenar els compostos binaris, s’utilitza normalment les nomenclatures anomenades __________________ i _________________, totes dues acceptades plenament per la IUPAC (International Union of Pure Applied Chemestry)


* Nomenclatura­ de _____________

hidrur de

nom de l’element (nº oxidació de l’element si en te més d’un)

òxid de
* Nomenclatura _______________

hidrur de

Prefix numeral prefix numeral nom element

òxid de

Com s'anomenen?

* combinacions H amb altres no metalls

* Hidràcids

* Peròxids

* Altres combinacions binàries (metall - no metall)


2.- Estudiar com es formulen els següents compostos . Fer un esquema i anunciar mínim 20 compostos de cada.

Combinacions binàries de l’hidrogen

Combinacions binàries de l’oxigen

Altres combinacions binàries i hidròxids

______________________________________________________________

FORMULACIÓ INORGÀNICA

recursos de física i química molt diversos

dimarts, 20 de novembre de 2007

tema 2.- enllaç ionic, enllaç covalent, enllaç metàl·lic
ENLLAÇ QUÍMIC - electrons de valència, energia, estabilitat


del llibre Mc Graw Hill fer exercicis 1 i 3 pàgina 30

ENLLAÇ IÒNIC - ions, electrons ...


del llibre Mc Graw Hill fer exercici 6 pàgina 36
Dissolució de la sal de taula


què qui com

ENLLAÇ COVALENT


Notació de Lewis


del llibre Mc Graw Hill fer exercici 4 pàgina 34
del llibre Mc Graw Hill fer exercici 8 i 9 pàgina 38

1 APUNTS D'AMPLIACIÓ


2 APUNTS REFORÇ I AMPLIACIÓ INTERACTIVA (ANGLÈS)

PER QUI VULGUI REPASSAR ELS ENLLAÇOS I LES ESTRUCURES DE LEWIS PODEU CONSULTAR :
bonds and Lewis structures

dimarts, 13 de novembre de 2007

LA QUÍMICA QUE ENS ENVOLTA

Imatges realitzades al Museu de Geología Valentí Masachs (UPC - Manresa)
fotografies d'Albert Arcas i Pons
Posted by Picasa